Ekolojik Çeşitlilik Araştırmaları Başmühendisliği

Bitki tür çeşitliliğinin tespiti ve yetişme ortamı özellikleri ile ilişkileri, tür çeşitlilik modellemesi/haritalaması, marjinal alanlarda kullanılabilecek türlerin tespiti konularında araştırmalar yapmaktır. 

ekolojik.jpg ​​​