Toprak Araştırmaları Başmühendisliği

 

Toprak ve diğer yetiştirme ortamlarının fiziksel, kimyasal ve biyolojik özellikleri ile ilgili araştırmalar yapmak; araştırma projeleri ve diğer çalışmalar için arazide toprak, bitki ve su konularında etütler yapmaktır. 

 

Toprak.jpg 


​​