Toprak Koruma ve Havza Islahı Araştırmaları Başmühendisliği 

Arazi sınıflandırması, toprak ve su koruma, erozyon ve havza hidrolojisi ile ilgili araştırmalar yapmaktır. 

toprak (2).jpg 
 
​​