​​​​​​​​​​​BİRİMLER ve PERSONEL

 

Adı - Soyadı

Görevi

Kadrosu

Eğitim Durumu

E-Posta

Dahili 

YÖNETİM

Cezmi ÖZEL

Enstitü Müdürü

Enstitü Müdürü​

Lisansüstü

cezmiozel@ogm.gov.tr


​Uğur ŞAHİN
Enstitü Müd.Yrd. V
Mühendis
​Lisansüstü
ugursahin02@ogm.gov.tr
​105

BİTKİ BESLENMESİ ARAŞTIRMALARI BAŞMÜHENDİSLİĞİ

Dr. Mehmet SAYMAN
​Başmühendis V. ​Mühendis Doktora mehmetsayman@ogm.gov.tr​
114

EKOLOJİK ÇEŞİTLİLİK ARAŞTIRMALARI BAŞMÜHENDİSLİĞİ​

Dr. Münevver ARSLAN​

Başmühendis

Başmühendis

Doktora

munevverarslan@ogm.gov.tr

109-115

EKOSİSTEM ARAŞTIRMALARI BAŞMÜHENDİSLİĞİ

Dr. A.Sepken  KAPTANOĞLU

Başmühendis V.

Mühendis

Doktora

aliyesepkenkaptanoglu@ogm.gov.tr

112

LABORATUVAR BAŞMÜHENDİSLİĞİ

Furkan ATALAR

Başmühendis V.

Mühendis

Lisansüstü

furkanatalar@ogm.gov.tr

123

​Salim TÜRKEL

Laboratuvar Sorumlusu

Kimya Teknikeri

Önlisans

salimturkel@ogm.gov.tr

126

​​Mesude TATLIKATIK
​Laboratuvar Sorumlusu ​Vasıflı İşçi Ortaöğretim ​​mesudetatlikatik@ogm.gov.tr ​124
​Burak BEYHAN

Deney Personeli

Kimya Teknikeri

Önlisans

burakbeyhan@ogm.gov.tr

116

​Hatın KALE

Deney Personeli

Mevsimlik İşçi

Önlisans

hatınkale@ogm.gov.tr

119

Sibel ER

Deney Personeli

Mevsimlik İşçi

Ortaöğretim

sibeler@ogm.gov.tr

117

​Sinem CEYLAN Numune Kabul ​Mevsimlik İşçi Lisans ​sinemceylan@ogm.gov.tr ​119
​Muzaffer ALKAN
Numune Kabul​
Mevsimlik İşçiOrtaöğretim
muzafferalkan@ogm.gov.tr
​120​
​Ramazan Yaşar AKIN​
Numune Kabul​ Mevsimlik İşçi​ Ortaöğretim​ ramazanyasarakın@ogm.gov.tr​ 120​

TOPRAK ARAŞTIRMALARI BAŞMÜHENDİSLİĞİ

Dr. Nejat ÇELİK

Başmühendis

Başmühendis

Doktora

nejatcelik@ogm.gov.tr

108

TOPRAK KORUMA VE HAVZA ISLAHI ARAŞTIRMALARI BAŞMÜHENDİSLİĞİ

Uğur ŞAHİN​

Başmühendis V.

Mühendis

Lisansüstü

ugursahin02@ogm.gov.tr

105

ENSTİTÜ MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİ
​Naki GÜRSES
Mühendis Mühendis Lisans nakigurses@ogm.gov.tr 13​8
Nihat ARSLAN
Mühendis
Mühendis
​Lisans
​nihatarslan@ogm.gov.tr
​142
Abdullah SARIMEHMETOGLU​
Mühendis​Mühendis​​Lisansüstü
​abdullahsarimehmetoglu@ogm.gov.tr
​106​
​Yavuz DÖNER
​Mühendis
​Mühendis
​Lisans​üstü
​yavuzdoner@ogm.gov.tr​
​141​
​Semih KÜÇÜKBAYRAKDAR

Mühendis Mühendis Lisans semihkucukbayrakdar@ogm.gov.tr 128
​Ali TÖRÜ
Biyolog​Biyolog​​Lisans​alitoru@ogm.gov.tr​​133

İDARİ PERSONEL

Filiz YÜKSEL

İdari Mali İşler

Şef

İşletme

filizyuksel@ogm.gov.tr

103

​Tarık TÜMLÜ
​Kütüphane Sorumlusu ​Memur Önlisans
tarıktumlu@ogm.gov.tr
​130
Adem ULUÇAY

Şoför

Vasıfsız İşçi

İlköğretim

ademulucay@ogm.gov.tr

120

Gökhan ÖZTÜRK

Şoför

Mevsimlik İşçi

İlköğretim

gokhanozturk@ogm.gov.tr

120

Günnur YILDIRIM

Hizmetli

Hizmetli

İlköğretim

gunnuryildirim@ogm.gov.tr

107

Ummuhan ULUÇAY
​Hizmetli
Daimi İşçi
İlköğr​etim ​      ummuhanulucay@ogm.gov.tr ​107​
Şükran ÜN
​Hizmetli
Mevsimlik İşçi
İlköğr​etim
sukranun@ogm.gov.tr​
121
​​​​​​​​​​​​​​​