Dr. Şükrü Teoman GÜNER ​    

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

EĞİTİM

2003 – 2006

Anadolu Üniversitesi,  Fen Bilimleri Enstitüsü, Biyoloji Anabilim Dalı - ESKİŞEHİR

·     Doktor

 

1997 – 1999

Süleyman Demirel Üniversitesi,  Fen Bilimleri Enstitüsü, Orman Mühendisliği Anabilim Dalı - ISPARTA

·     Orman Yüksek Mühendisi

 

1986 – 1990

Karadeniz Teknik Üniversitesi, Orman Fakültesi, Orman Mühendisliği Bölümü - TRABZON

·      Orman Mühendisi

 

MESLEKİ DENEYİM

2008-

Orman Toprak ve Ekoloji Araştırmaları Enstitüsü Müdürlüğü - ESKİŞEHİR

·         Enstitü Müdürü

 

2004 – 2008

Orman Toprak ve Ekoloji Araştırmaları Enstitüsü Müdürlüğü - ESKİŞEHİR

·         Başmühendis

 

2000 – 2004

Orman Toprak ve Ekoloji Araştırmaları Enstitüsü Müdürlüğü - ESKİŞEHİR

·         Mühendis

 

1997 – 2000

Orman Bölge Müdürlüğü-ISPARTA

·         Mühendis

 

1992 – 1997

Orman İşletme Müdürlüğü-AFYON

·         Orman İşletme Şefi

 

1990

Orman İşletme Müdürlüğü-Nazilli/AYDIN

·      Mühendis

 

ASKERLİK HİZMETİ

1991 – 1992    

51. Piyade Alay Komutanlığı-Söke/AYDIN

·      Yedek Subay

 

YABANCI DİL

·      İngilizce

 

MESLEKİ ÜYELİKLER

·      TMMOB Orman Mühendisleri Odası

 

BİLİMSEL ÇALIŞMA VE YAYINLAR

SCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan makaleler

Guner, S.T., Comez, A., 2017: Biomass equations and changes in carbon stock in afforested black pine (Pinus nigra Arnold. subsp. pallasiana (Lamb.) Holmboe) stands in Turkey. Fresenius Environmental Bulletin 26(3), 2368-2379.

Yildiz, O., Altundağ, E., Çetin, B., Güner, Ş.T., Sarginci, M., Toprak, B., 2017: Afforestation restoration of saline-sodic soil in the Central Anatolian Region of Turkey using gypsum and sulfur. Silva Fennica 51 (1B), 17 p. https://doi.org/10.14214/sf.1579

Guner, S.T., Sahin, U., Guner, D., Karatas, R., Erkan, N., 2016: Effects of seedbed density on some morphological properties and nutrient status of two-year old Taurus cedar (Cedrus libani A. Rich.) seedlings. Fresenius Environmental Bulletin 25(6), 2121-2130.

Güner, Ş.T., Çömez, A., Özkan, K., 2012: Predicting soil and forest floor carbon stocks in Western Anatolian Scots pine stands, Turkey. African Journal of Agricultural Research 7(28), 4075-4083. DOI: 10.5897/AJAR12.001

Güner, Ş.T., Özkan, K., Çömez, A., 2011: Key factors in the site selection of Rosa canina (L.) - applying the Generalized Additive Model. Polish Journal of Ecology 59(3), 475-482.

Güner, Ş.T., Özkan, K., Çömez, A., Çelik, N., 2011: İç Anadolu Bölgesi’nde Anadolu karaçamının (Pinus nigra Arnold. subsp. pallasiana (Lamb.) Holmboe) verimli olabileceği potansiyel alanların odunsu gösterge türleri, Ekoloji 20(80), 51-58. DOI: 10.5053/ekoloji.2011.807

Kan, Y., Çoksarı, G., Guner, S.T., Kose, Y.B., Demirci, F., 2011: Elemental compositions of Echinacea purpurea, E. pallida radix and herba cultivated in Turkey. 59th International Congress and Annual Meeting of the Society for Medicinal Plant and Natural Product Research (GA 2011), Planta Med 12, 77, PL61. DOI: 10.1055/s-0031-1282710

Yucel, E., Guner, S.T., 2010: Sulphur pollution and its dependency on the altitude in the West Anatolian Scots pine forest. Ekoloji 19(76), 1-7. DOI: 10.5053/ekoloji.2010.761


Diğer dergilerde yayımlanan makaleler

Karataş, R., Çömez, A., Güner, Ş.T., 2017: Sedir (Cedrus libani A. Rich.) ağaçlandırma alanlarında karbon stoklarının belirlenmesi, Ormancılık Araştırma Dergisi 4(2), 107-120. DOİ: http://dx.doi.org/10.17568/ogmoad.338029

Güner, Ş.T., Makineci, E., 2017: Determination of annual organic carbon sequestration in soil and forest floor of Scots pine forests on The Türkmen Mountain (Eskişehir, Kütahya). Journal of the Faculty of Forestry Istanbul University 67(2), 109-115. DOI: 10.17099/jffiu.199494

Güner, Ş.T., Çömez, A., Özkan, K., Karataş, R., Çelik, N., 2016: Türkiye’deki karaçam ağaçlandırmalarının verimlilik modellemesi, İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi 66(1), 159-172. DOI: 10.17099/jffiu.18731

Toprak, B., Yıldız, O., Sargıncı, M., Güner, Ş.T., Pekşen, A., Çakır-Altundağ, E., 2016: Mikoriza uygulamasının karaçam (Pinus nigra) fidanlarının morfolojik özelliklerine etkisi, Düzce Üniversitesi Ormancılık Dergisi 12(2), 258-269.

Toprak, B., Yıldız, O., Sargıncı, M., Güner, Ş.T., 2016: Kök boğazı çapı ve fidan boyunun karaçam (Pinus nigra), Toros sediri (Cedrus libani) ve saçlı meşe (Quercus cerris) fidanlarının yarı-kurak sahalardaki tutma başarısına etkisi, Düzce Üniversitesi Ormancılık Dergisi 12(1), 105-111.

Güner, Ş.T., Yücel, E., 2015: The relationships between growth of Pinus sylvestris ssp. hamata forests with ecological factors in Central Anatolia. BIODICON 8(3), 6-19.

Arslan, M., Karataş, R., Güner, Ş.T., Özkan, K., 2015: Kasnak meşesinin Göller Bölgesi yayılış alanlarındaki bitkilerin tehdit sınıfları ve endemizm durumları. BIODICON 8(1), 7-15.

Güner, Ş.T., Çömez, A., Karataş, R., Genç, M., 2012: Yetiştirme sıklığının Anadolu karaçamı fidanlarının dikim başarısına etkisi, İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi 62(2), 89-96.

Genç, M., Özkan, K., Özçelik, R., Güner, Ş.T., Gülsoy, S., Deligöz, A. 2012: Anadolu karaçamı [Pinus nigra ssp. nigra Arn. var. caramanica (Loudon) Rehder] meşcerelerinde uygulanan ilk aralamaların ekofizyolojik etkileri, Süleyman Demirel Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi 13, 5-13.

Güner, Ş.T., Özkan, K., Yücel, E., 2011: Sarıçam ormanlarının verimliliği ile vejetasyon ve tür çeşitliliği arasındaki ilişkiler: Türkmen Dağı örneği, Süleyman Demirel Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi 12, 1–6.

Yücel, E., Hatipoğlu, A., Sözen, E., Güner, Ş.T., 2008: The effects of the lead (PbCl2) on mitotic cell division of Anatolian Black Pine (Pinus nigra ssp. pallasiana), BIODICON 1(2), 124-129.

Güner, Ş.T., Çömez, A., Genç, M., 2007: Sarıçam-karaçam doğal gençleştirme sahalarında bazı tespitler: Sündiken Dağları, Orman Mühendisliği Dergisi, 44 (4-6) 16-18, 44 (7-9) 22-24.

Güner, Ş.T., Kılıç, M., 2001: Isparta Orman Bölge Müdürlüğü alçak zon alanlarında doğal gençleştirme takviminin belirlenmesi. Orman Bakanlığı Teknik Bülten, 2(4), 15–22.

Güner, Ş.T., 2001: Afyon Orman İşletme Müdürlüğü Anadolu karaçamı meşcerelerindeki doğal gençleştirme çalışmalarının değerlendirilmesi. Süleyman Demirel Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, Seri A, Sayı 2, 61–74.

Genç, M., Gafar, C., Bilir, N., Gülcü, S., Güner, Ş.T., 2001: Isparta-Ayazma Anadolu kestanesi (Castanea sativa Mill.) meşceresi. Tabiat ve İnsan, 35 (3) 20–28.

Genç, M., Güner, Ş.T., 2000: Isparta'da yeni saptanan doğal bir anıt kestane (Castanea sativa Mill.) meşceresi. Turkish Journal of Agriculture & Forestry, 24 (1) 37–44.

Kılıç, M., Güner, Ş.T., 2000: Gölhisar kızılçam meşcereleri. Orman Mühendisliği, 37 (5), 18–21.

Genç, M., Güner, Ş.T., Şahan, A., 1999: Eskişehir, Eğirdir ve Seydişehir Orman Fidanlıklarında 2+0 karaçam fidanlarında morfolojik incelemeler. Turkish Journal of Agriculture & Forestry, 23 (Ek Sayı 2) 517–525.

Genç, M., Güner, Ş.T., Güngör, M., 1999: Eğirdir-Kapıdağ anıt sedirleri. Çevre ve İnsan, Sayı 45, 16–21.

Genç, M., Güner, Ş.T., 1998: Afyon-İhsaniye sarıçam (Pinus silvestris L.) meşceresi. Orman Mühendisliği, 35 (4) 10–14.

Genç, M., Güner, Ş.T., Güngör, M., 1998: Dazkırı-Kızılören anıt kermes meşeleri. Orman Mühendisliği, 35 (9) 10–14.

Genç, M., Güner, Ş.T., Gülcü, S., Fakir, H.,1998: Afyon-Dereçine Türk fındığı (Corylus colurna L.) bükü. Orman ve Av, 74 (6) 13–19.

Genç, M., Kılıç, M., Güner, Ş.T., Korkmaz, C., 1998: Türkiye'nin en kalın çaplı kasnak meşesi Kızıldağ Milli Parkında. Orman Mühendisliği, 35 (12) 8–13.

Genç, M., Güner, Ş.T., Fakir, H., 1997: Afyon-Çal Dağı kızılçam meşcereleri. Orman Mühendisliği, 34 (6) 7–14.


Hakemli konferans/sempozyumların bildiri kitaplarında yer alan yayınlar

Güner, Ş.T., Köse, Y.B., Küçük, S., 2017. Ecological characteristics of Ajuga L. taxa growing in Western Anatolia. I. International Congress on Medicinal and Aromatic Plants “Natural and Healthy Life”, 9-12 May 2017 Konya, Book of Abstracts p 215. 

Toprak, B., Yıldız, O., Altundağ, E., Sargıncı, M., Güner, Ş.T., Pekşen, A. 2015. Farklı mikorizal işlem görmüş Toros sediri (Cedrus libani) fidanlarının morfolojik özellikleri bakımından karşılaştırılması. Ekoloji 2015 Sempozyumu, 6-9 Mayıs 2015, Sinop.

Yıldız, O., Altundağ, E., Çetin, B., Güner, Ş.T., Gürsoy, İ., Sargıncı, M., Altunay, B., Toprak, B., Mutlu, Ö. 2015. Effects of gypsum and sulfur as soil amendments on afforestation success in inland part of Anatolia: early results, ICAE-2015, International Conference “Applied Ecology: Problems, Innovations”, 7-10 May 2015, Tbilisi-Batumi, GEORGIA.

Toprak, B., Yıldız, O., Altundağ, E., Güner, Ş.T., Sargıncı, M., Pekşen, A., Mutlu, Ö. 2014. Ektomikoriza ve endomikoriza aşılamasının Toros sediri (C.libani), karaçam (P. nigra) ve saçlı meşe (Q.cerris) fidanlarının büyümeleri üzerine etkileri, Ekoloji 2014 Sempozyumu, 1-4 Mayıs 2014, Gazimağusa, KKTC.

Yıldız, O., Altundağ, E., Çetin, B., Güner, Ş.T., Gürsoy, İ., Sargıncı, M., Toprak, B., Mutlu, Ö. 2014. Preliminary results of experimental aridland afforestation in the Central Anatolia Region of Turkey, 2nd International Conference on Arid Lands Studies (ICAL2) / Innovations for sustainability and food security in arid and semiarid lands, 9-13 September 2014, Samarkand, Uzbekistan.

Toprak, B., Yıldız, O., Altundağ, E., Sargıncı, M., Güner, Ş.T. 2014. Seedling growth differences in ecto- and endo-mycorrhizae inoculated cedar (Cedrus libani) in a nursery experiment conducted in inland part of Turkey. COST Action FP1305 BioLink: Linking belowground biodiversity and ecosystem function in European forests, University of Reading, 4-7 Nov 2014, Reading, UK.

Arslan, M., Karataş, R., Güner, Ş.T., Çömez, A., Şentürk, Ö., Özkan, K., 2013: A Study on Prediction of The Ecological Amplitute of The Kasnak Oak (Quercus vulcanica Boiss. & Heldr. ex Kotschy)/Kasnak Meşesi’nin (Quercus vulcanica Boiss. & Heldr. Ex Kotschy) Ekolojik Tolerans Alanının Kestirimine Yönelik Bir Çalışma, 3rd International Geography Symposium - GEOMED 2013, Editors: Recep Efe, Ibrahim Atalay, Isa Cürebal, Symposium Proceedings, ISBN: 978-605-62253-8-3, 300-310.

Köse Y.B., Güner S.T., Malyer H., Demirci F., 2010: Elemental Analyses of a Medicinal an Food           Plant: Trachystemon orientalis (L.) G. DON, XIII OPTIMA Meeting, 22-26 March 2010, Antalya-Türkiye.

Genç, M., Güner, Ş.T., Çömez, A., 2002: Eskişehir İli Anıt Ağaçları. II. Ulusal Karadeniz Ormancılık Kongresi, 15–18 Mayıs 2002, Artvin, Bildiriler Kitabı, II. Cilt, 510–519.

Genç, M., Güner, Ş.T., 2001: A new method to select monumental tree among the forest tree species of Turkey: An application. Voluntary Oral Paper. Proceedings of the International Conference "FOREST RESEARCH: A challenge for integrated European approach", NAGEF Forest Research Institute, Vassilika 570006, Thessaloniki, Greece, Volume 1, 55–60, SET 960–86947–2–8, ISBN 960–869–47–3–6.

Genç, M., Güner, Ş.T., 2001: Anıt Ağaç Envanteri ve Seçimi İçin Yeni Bir Yöntem. I. Ulusal Ormancılık Kongresi, 19–20 Mart 2001, Ankara, Bildiriler Kitabı, 234–251.

Genç, M., Güner, Ş.T., Dutkuner, İ., Çatal, Y., 2001: Eğirdir İlçesindeki Anıt Ağaçlar. 1. Eğirdir Sempozyumu, 31 Ağustos -1 Eylül 2001, Eğirdir, Tarihi Kültürel Ekonomik Yönleri İle Eğirdir, Bildiriler Kitabı, 315–331.

Genç, M., Güner, Ş.T., 1999: Anıt Ağaç Envanteri ve Kızıldağ Milli Parkında Saptanan Bazı Anıt Sedirler. Bildiri, 1st International Symposium on Protection of Natural Environment and Ehrami Karaçam, 23-25 September 1999, Kütahya, Türkiye, Tatlı, A., Ölçer, H., Bingöl, N., Akan, H., (Eds), Dumlupınar University, Environmental Protection and Management Research Center, Kütahya, 486-496.

Güner, Ş.T., Genç, M., 1999: Burdur Yöresi Anıt Ağaçları. Bildiri, 1st International Symposium on Protection of Natural Environment and Ehrami Karaçam, 23-25 September 1999, Kütahya, Türkiye, Tatlı, A., Ölçer, H., Bingöl, N., Akan, H., (Eds), Dumlupınar University, Environmental Protection and Management Research Center, Kütahya, 477-485.

Gezer, A., Özen, R., Nacakçı, İ., Güner, Ş.T., 1998: Bütün Yönleri ile Isparta ve Isparta Yöresi Ormancılığı. Isparta’nın Dünü Bugünü Yarını Sempozyumu II, Bildiriler cilt 2, 205–214,    16–17 Mayıs 1998, Isparta.

Genç, M., Güner, Ş.T., Gülcü, S., Bilir, N., 1998: Isparta Yöresindeki Anıt Ağaçlar. Isparta'nın Dünü Bugünü Yarını Sempozyumu II Bildiriler Kitabı, Süleyman Demirel Üniversitesi Yayını, No. 15, Cilt 2, 261–266.


Diğer yayınlar

Karataş, R., Arslan, M., Güner, Ş.T., Çömez, A., Özkan, K., 2013: Göller Bölgesi’ndeki Doğal Yayılış Alanlarında Kasnak Meşesinin (Quercus vulcanica Boiss. and Heldr. Ex Kotschy) Boy Gelişimi ile Yetişme Ortamı Özellikleri Arasındaki İlişkiler, Orman Genel Müdürlüğü, Orman Toprak ve Ekoloji Araştırmaları Enstitüsü Yayın No: 9, Teknik Bülten No: 5, 67 s., Eskişehir.

Koray, E.Ş., Kantarcı, M.D., Çelik, N., Güner, Ş.T., Çömez, A., Karataş, R., 2012: Sündiken Dağları'ndaki (Eskişehir) Sarıçam (Pinus sylvestris L.) Kuşağında Yetişme Ortamı Birimlerinin Belirlenmesi. Orman Genel Müdürlüğü, Orman Toprak ve Ekoloji Araştırmaları Enstitüsü Yayın No:7, Teknik Bülten No: 3, 52 s., Eskişehir.

Koray, E.Ş., Güner, Ş.T., Çömez, A., Çelik, N., Karataş, R., Gürpınar, A.D., Tuncer, E., Karakaş, A., 2012: Eskişehir, Sakarya, Bilecik ve Bolu Yörelerinde Hava Kirliliğinden (SO2) Kaynaklanan Orman Zararlarının Belirlenmesi. Orman Genel Müdürlüğü, Orman Toprak ve Ekoloji Araştırmaları Enstitüsü Yayın No: 8, Teknik Bülten No: 4, 65 s., Eskişehir.

Genç, M., Güner, Ş.T., Çömez, A., Deligöz, A., Yıldız, D., 2011: Kasnak meşesinin (Quercus vulcanica Boiss and Heldr. Ex Kotschy) ekolojisi ve meşcere kuruluş özellikleri. Orman Toprak ve Ekoloji Araştırmaları Enstitüsü Müdürlüğü Yayın No: 5, 167 s., Eskişehir.

Güner, Ş.T., Çömez, A., Karataş, R., Çelik, N., Özkan, K., 2011: Eskişehir ve Afyonkarahisar illerindeki Anadolu karaçamı (Pinus nigra Arnold. subsp.  pallasina (Lamb.) Holmboe) ağaçlandırmalarının gelişimi ile bazı yetişme ortamı özellikleri arasındaki ilişkileri. Çevre ve Orman Bakanlığı, Orman Toprak ve Ekoloji Araştırmaları Enstitüsü Yayınları, Teknik Bülten No: 1, Bakanlık Yayın No: 434, 83 s., Eskişehir.

Genç, M., Güner, Ş.T., 2009: Isparta İlindeki Anıt Ağaçlar. Geçmişten Günümüze Isparta, T.C. Başbakanlık Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu, Atatürk Kültür Merkezi Yayını: 370, Araştırma-İnceleme Dizisi: 66, ISBN: 978-975-16-2141-2, 441-452, Ankara.   

Semerci, A., Güner, Ş.T., Çömez, A., Çelik, N., Karataş, R., Koray, E.Ş., Genç, M., Tuncer, E., Güner, D., 2008: Yetiştirme Sıklığının Yalancı Akasya (Robinia pseudoacacia L.) Fidanlarının Bazı Morfolojik ve Fizyolojik Özellikleri ile Dikim Başarısına Etkileri: Eskişehir Örneği, Çevre ve Orman Bakanlığı, İç Anadolu Ormancılık Araştırma Enstitüsü Yayınları, Teknik Bülten No: 285, Bakanlık Yayın No: 360, 33 s., Ankara.

Güner, Ş.T., 2008: Bozkıra Geçiş Bölgesindeki Sarıçam (Pinus sylvestris L. ssp. hamata (Steven) Fomin.) Ormanlarının Gelişimi ile Bazı Yetişme Ortamı Özellikleri Arasındaki İlişkiler, Çevre ve Orman Bakanlığı, Orman Toprak ve Ekoloji Araştırmaları Enstitüsü Müdürlüğü Yayını, Bakanlık Yayın No: 358, Müdürlük Yayın No: 3, 41 s., Eskişehir.

Güner, Ş.T., Karataş, R., Genç, M., 2008: Anadolu Karaçamı (Pinus nigra Arnold. ssp. pallasiana (Lamb.) Holmboe) Ulusal Islah Zonlamasının Orijin Performansı ve Yetişme Ortamı Özellikleri Bağlamında İrdelenmesi: Kütahya-Tavşanlı-Göbel Ağaçlandırma Alanı Örneği, Çevre ve Orman Bakanlığı, Orman Toprak ve Ekoloji Araştırmaları Enstitüsü Müdürlüğü Yayını, Bakanlık Yayın No: 347, Müdürlük Yayın No: 2, 44 s., Eskişehir.

Güner, Ş.T., Çömez, A., Karataş, R., Genç, M., 2008: Anadolu Karaçamı (Pinus nigra Arnold. ssp. pallasiana (Lamb.) Holmboe)’nda Yetiştirme Sıklığının Bazı Morfolojik ve Fizyolojik Fidan Özellikleri ile Dikim Başarısına Etkisi, Çevre ve Orman Bakanlığı, Orman Toprak ve Ekoloji Araştırmaları Enstitüsü Müdürlüğü Yayını, Bakanlık Yayın No: 325, Müdürlük Yayın No: 1, 55 s., Eskişehir.

Genç, M., Güner, Ş.T., 2003: Göller Bölgesinin Anıt Ağaçları, Isparta Valiliği İl Özel İdare Müdürlüğü Yayını, ISBN: 975-585-325-1, 322s., Isparta.

Genç, M., Güner, Ş.T., 2001: Anıt Ağaçların Önemi ve Göller Bölgesi'ndeki Anıt Ağaçlar. TAÇ Vakfı'nın 25. Yılı Anı Kitabı (Türkiye'de Risk Altındaki Doğal Kültürel Miras), Türkiye Anıt Çevre Turizm Değerlerini Koruma Vakfı Yayını, İstanbul, ISBN 975–97484-I-X, 181–193. 

​​