21.09.2021
Özel Ağaçlandırma Başvuruları

Bozuk ve açıklık vasıftaki Devlet ormanlarında yapılacak olan özel ağaçlandırma ve özel imar ihya müracaatları, ilgili mevzuatı gereğince her yıl Nisan ve Eylül ayı içerisinde yapılabilmektedir. Bu bağlamda 2021 yılı Eylül ayı özel ağaçlandırma ve özel imar ihya müracaatları e-Devlet sistemi üzerinden yapılacaktır. Özel ağaçlandırma çalışmalarında usul ve esasları düzenleyen 7310 sayılı Özel Ağaçlandırma Tamimi ve ekleri aşağıda ekler bölümüne konulmuştur. Bununla birlikte, Eylül ayı müracaat dönemi ile birlikte bugüne kadar yapılan özel ağaçlandırma müracaatlarının değerlendirilmesi neticesinde;


  • ​​İstanbul, Kocaeli, Mersin, Antalya, Muğla, İzmir, Manisa ve Aydın İllerinin tamamı ile Adana Orman Bölge Müdürlüğü sorumluluk alanındaki, Adana, Karaisalı, Pos, Kozan, Kadirli ve Osmaniye Orman İşletme Müdürlükleri,
2021 yılı Eylül ayı özel ağaçlandırma ve özel imar ihya müracaat döneminde başvurulara kapatılmıştır.
 
NOT: Özel ağaçlandırma müracaatları ile ilgili gerekli olan belgelerden olan koordinat özet çizelgesi, Danıştay 8. Dairesi’nin 2020/6686 Esas ve 09/02/2021 tarihli kararı gereğince Harita ve Kadastro Mühendisleri tarafından, imzalı, isimli/kaşeli olacaktır.


Yazdır