20.04.2020
2020 Yılının İlk Çeyreğindeki Yayınlarımız

2020 yılının ilk üç aylık döneminde Enstitü Müdürlüğümüzde görev yapan araştırmacı personel tarafından 2 adet SCI (Science Citation Index) yayın yapılmıştır. Bu yayınlar, 2018 yılında sonuçlandırılan ve 2019 yılı Araştırma İhtisas Gruplarında kabul edilen araştırma projelerine aittir.

Bu yayınlardan “Changes in carbon stocks of soil and forest floor in black pine plantations in Turkey” isimli makale Türkiye’deki karaçam ağaçlandırma alanlarında toprak ve ölü örtüde biriken yıllık organik karbon miktarını ve aralamaların karbon birikimine etkisini ortaya koyan bir çalışmadır. Elde edilen veriler, Dış İlişkiler Eğitim ve Araştırma Dairesi Başkanlığı tarafından her yıl hazırlanan ulusal sera gazı envanterinde kullanılabilecektir.

Modelling the site index of Pinus pinaster plantations in Turkey using ecological variables” isimli diğer makale ise Türkiye’de bugüne kadar yapılmış olan sahil çamı ağaçlandırmalarının ekolojik olarak değerlendirildiği bir çalışmadır. Araştırma sonuçları, uygulama birimlerimiz tarafından sahil çamı ağaçlandırmalarına uygun sahaların belirlenmesinde kullanılabilecektir. Bir başka ifadeyle, aday sahil çamı ağaçlandırmalarının boniteti, uygulamaya başlanılmadan önce belirlenebilecektir.     

​Araştırma sonuçlarının uygulama birimlerimize ve konu ile ilgilenenlere faydalı olmasını diler, emeği geçen araştırmacı personelimize de başarılar dileriz.​​

 

Yazdır