22.05.2020
“Farklı Dozlarda Uygulanan Organik Gübrelerin Yayla Kekiğinin Herba ve Uçucu Yağ Verimi ile Bitki Besin Maddeleri İçeriğine Etkileri” İsimli Araştırmamızın Denemesi Kuruldu.

Türkiye’ye özgü endemik bir tür olan ve sadece Antalya ile Isparta illerinde yayılış gösteren Origanum minutiflorum O. Schwarz & P. H. Davis (yayla kekiği, Sütçüler kekiği) türünden kekik esansı (Oregano oil) adıyla bilinen değerli bir uçucu yağ üretimi yapılmaktadır. Uçucu yağlarının ana bileşiği karvakrol olup, bu yağlar birçok alanda kullanılmaktadır: İlaç, gıda ve deri endüstrisinde değerlendirildiği gibi antimikrobiyal, antifungal ve antioksidan etkileri yüksektir. Böcek ve parazit öldürücü olarak da kullanılabilmektedir. Yayla kekiği aynı zamanda çay ve baharat olarak da tüketilmektedir. Bu değerli bitki türümüzün nesli, doğal yayılış alanlarında yapılan bilinçsiz toplamalar sebebiyle tehdit altındadır. Daha önce Enstitümüzce sonuçlandırılan “Kekik ve dağ çayı adıyla toplanan üç aromatik bitkinin (Sideritis condensata Boiss. & Heldr., S. pisidica Boiss. & Heldr. ve Origanum minutiflorum O. Schwarz & P.H.Davis) uçucu yağ miktarı ile yetişme ortamı özellikleri arasındaki ilişkiler” isimli proje kapsamında türün organik maddece zengin, hafif alkali ile hafif asitli, kireç miktarı az toprakları tercih etmekle birlikte kireççe zengin, organik maddece fakir topraklarda da yetişebildiği tespit edilmiştir. Uçucu yağlarındaki karvakrol oranının %78,7-87,2 arasında değiştiği belirlenmiştir.

2019 yılı Eylül ayında doğal yetişme ortamlarından toplanan tohumlar sera koşullarında 45 gözlü kaplara ekilmiş, elde edilen fidanlar 2020 yılı mart ayı içerisinde Eskişehir Orman Fidanlığında farklı dozlarda organik gübrelerle hazırlanmış deneme parsellerine şaşırtılmıştır. Çalışma iki vejetasyon dönemi boyunca devam edecek olup, elde edilecek sonuçlar 2022 yılında uygulama birimlerimiz ile paylaşılacaktır.

Çalışma, i) tarla koşullarında, farklı dozlarda uygulanan organik gübrelerin, yayla kekiğinin herba ve uçucu yağ verimlerine etkisini belirlemek, ii) türün doğal yayılış alanı dışındaki yetiştiriciliğini ortaya koymak amacıyla yapılmaktadır.


Yazdır