16.07.2020
“Karaçam Ağaçlandırmalarında Aralamaların Yağışın Dispozisyonu, Toprak Nemi ve Toprak Suyunun Bazı Kimyasal Özelliklerine Etkisi” İsimli Araştırmamızın Denemesi Kuruldu.Ormancılık uygulamalarının hidrolojik ve ekolojik etkilerinin incelenmesi amacıyla bir çok çalışma yapılmaktadır. Yapılan çalışmalar neticesinde, orman örtüsünün azalmasıyla birlikte toprak nem ve sıcaklığı, yağışın miktarı ve dispozisyonunun (orman altı yağış, gövdeden akış, ölü örtüden akış) yanı sıra toprak suyunun kimyasal içeriğinde değişiklikler meydana geldiği bilinmektedir. Özellikle iklim değişikliği bağlamında düşünüldüğünde; su kaynaklarının öneminin gittikçe arttığı günümüzde, ülkemizde geniş bir yayılış alanına sahip karaçam ağaç türünün hidrolojik özelliklerinin belirlenmesi, yapılacak benzer çalışmalara önemli bir referans olabilecek niteliktedir.
 
Çalışmamız, 2020 yılı Temmuz ayında, Eskişehir ili Musaözü Tabiat Parkı yakınında bulunan karaçam ağaçlandırma alanında tesis edilmiştir. Farklı şiddette aralamaların uygulandığı toplam 9 adet işlem parseli oluşturulmuştur. Oluşturulan bu parsellerde orman altı yağış, gövdeden akış, ölü örtüden akış ve toprak suyu örnekleri alınarak analiz edilecek, toprak sıcaklık ve nemi de ölçülerek aralamaların su kalitesi parametrelerine etkisi belirlenecektir.
 
Projeden elde edilecek veriler, yağışlarla ekosisteme giren ve orman ekosisteminde yer alan besin elementlerinin girdi ve çıktı bütçesinin belirlemesine katkı sağlayacağı gibi yapılacak benzer çalışmalara da önemli bir kaynak olabilecektir.
 


Yazdır