27.07.2020
Meraların Islahında “Dondurma Ekimi” Yöntemini Kullandığımız Projemizde 2020 Yılı Arazi Çalışmalarını Gerçekleştirdik

​​Enstitümüz tarafından, Eskişehir İli Seyitgazi İlçesi Arslanbeyli Köyünde yürütülmekte olan “Zayıf Meraların Islahında Korunga ve Yoncanın Dondurma Ekimi İle Kullanılması” Projesinde 2020 yılı arazi çalışmaları, Haziran ayı sonunda gerçekleştirilmiştir.

Proje kapsamında, tesis edilen 60 deneme parselinde “Transect” metodu kullanılarak botanik kompozisyon belirlenmiştir. Laboratuvar analizlerinde kullanılmak üzere, deneme parsellerinden 1x1 metre büyüklüğündeki alanlarda ot biçimi yapılarak,  ağırlıkları tespit edilmiştir. Daha sonra parsellerin tamamında ot biçimi yapılmıştır. Projenin arazi çalışmaları, 2021 yılında tamamlanacaktır.

Söz konusu proje sonuçlandığında, mera ıslahını ucuz bir şekilde yapabilmeye yönelik verilerin elde edilmesinde önemli bir basamak teşkil edecek, dolayısıyla ülkemizdeki meraların ıslah edilmesine de önemli bir katkı sağlayacaktır. 


Yazdır