06.01.2021
Karaçam ve Sedir Türlerinin Gelişiminde Dikim Zamanının, Fidan Tiplerinin Etkisinin İncelendiği Projede Sonbahar Dikimleri Tamamlandı

​​Ülkemizde özellikle İç Anadolu Bölgesindeki ağaçlandırma çalışmalarında yoğun olarak kullanılan ve kuraklığa dayanıklı Karaçam ve Sedir türlerinin, dikim zamanına, fidan tipine ve yetişme ortamına göre gelişimlerinin incelendiği projede üretilen fidanların sonbahar dikimleri tamamlandı. Bu kapsamda Eskişehir Orman Fidanlık Müdürlüğünde üretilen 2+0 çıplak köklü, 1+0 enso tipi, 2+0 tüpe ekim ve 1 + 1 küçük torbalı karaçam ve sedir fidanlarının laboratuvarda morfolojik özellikleri ölçüldü. Farklı iki yetişme muhiti olan yarı nemli nitelikteki Afyonkarahisar Dişli sahasına ve yarı kurak nitelikteki Eskişehir Turgutlar ağaçlandırma sahasına dikimleri yapıldı. Her bir işlemde 30 adet fidan kullanılarak üç tekerrürlü olarak tesis edildi. Sahanın etrafında beton direkli kafes tel ihatası ile fidanlar otlatma zararına karşı koruma altına alındı.

2021 yılının şubat ve mart aylarında sonbaharda kullanılan aynı özellikteki fidanlarla dikim zamanının etkisini tespit edebilmek için, ilkbahar dikimine müteakip, vejetasyon sonunda fidanların çap ve boyları ölçülerek fidanların gelişim durumlarının belirlenmesi planlandı. Yazdır