19.01.2021
Meşe Ormanlarında Görülen Kurumalarının sebepleri İle İlgili Çalışmalar Tamamlandı

İ​stanbul Orman Bölge Müdürlüğü, Şile Orman İşletme Müdürlüğü çalışma alanındaki meşe ormanlarında görülen kurumalarının sebeplerini araştırmak üzere Genel Müdürlüğümüz tarafından görevlendirilen Enstitü Müdürlüğümüz mühendisleri Dr. Mehmet SAYMAN ve Furkan ATALAR tarafından konu ile ilgili çalışmalar tamamlandı.

Arazide yapılan incelemeler neticesinde; ağaçların yan kökleri üzerinde kararmalar, kök boğazında patojen mantar nedeniyle çürümeler ve misel ağı tespit edildi. 

Enstitü Müdürlüğümüz laboratuvarında yapılan toprak ve yaprak analiz sonuçlarına göre toprakların ağır tekstürlü ve şiddetli asit özelliği gösterdiği,  ağaçların azot, fosfor ve potasyum gibi besin elementlerini yeterince alamadığı, alüminyum, demir ve bakır gibi ağır metalleri daha çok aldığı, ağır metallerin yapraklarda ve etkili kök derinliğinde toksik düzeyde biriktiği, bu sebeple kılcal köklerin öldüğü, faydalı mikorizal sistemin bozulduğu anlaşıldı.

Şile Meteoroloji İstasyonuna ait uzun dönemli (30 yıllık) yağış ve sıcaklık verilerine göre son 15 yılda yağışların azaldığı, hatta bazı yıllarda neredeyse uzun döneme göre yarı yarıya kadar düştüğü, buna karşılık hava sıcaklıkları ve toprağın 10 cm derinliğindeki sıcaklıkların giderek arttığı belirlendi.

Yapılan tespitler sonucunda iklim değişikliğine bağlı yağış ve sıcaklıktaki dengesizliklerin, toprak bozulmasına (asitleşme; ağır metal birikimi), patojen mantar popülasyonlarının artmasına yol açtığı, böylelikle ağaçların su ve besin maddesi alımlarının engellendiği, ölümlerine sebep olduğu kanaatine varılarak; İşletme amacının (koruya tahvil-baltalık) mevcut yetişme ortamı koşullarına göre belirlenmesi gerektiği, tür değişikliğine gidilebileceği, silvikültürel müdahalelerin yeterli şiddette yapılarak meşcerenin dirençli hale getirilebileceği, gerekli görülmesi durumunda suni gençleştirme yapılabileceği, suni gençleştirmede kuraklığa ve patojen mantarlara dayanıklı farklı türlerin kullanılabileceği, toprak ıslah yöntemlerinin uygulanabileceği (kireçleme, gübreleme, sulama, drenaj vb.) önerildi.


Yazdır