29.07.2021
“Farklı Arazi Kullanımlarında Toprak Solunumunun Belirlenmesi” Projesinin Arazi Çalışmaları Tamamlandı

Enstitü Müdürlüğümüzce Eskişehir ili, Seyitgazi ilçesi, Aslanbeyli, Ayvalı ve Yukarı söğüt mahallelerinin mülki hudutlarındaki deneme sahalarında “Farklı Arazi Kullanımlarında Toprak Solunumunun Belirlenmesi” isimli proje ile ilgili arazi ölçümleri tamamlandı.

Orman, mera, tarım gibi farklı arazi kullanımlarında toprak solunum miktarının ve karbon emisyonuna etkisinin belirlenmesi amacıyla arazi çalışmalarına 2020 yılı Temmuz ayında başlanarak aylık periyotlarla ölçümler yapıldı.

Projeden elde edilen veriler ülkemizin karbon envanter çalışmalarına ve modelleme çalışmalarına destek sağlayacaktır. Aynı zamanda karbon odaklı yönetim planlarının hazırlanmasında proje sonuçlarından istifade edilecektir.       


Yazdır