05.08.2021
“Zayıf Meraların Islahında Korunga ve Yoncanın Dondurma Ekimi İle Kullanılması” İsimli Projenin Arazi Çalışmaları Tamamlandı

Enstitü Müdürlüğümüz bünyesinde Biyolog Ali Törü tarafından yürütülen, Dr. Münevver Arslan, Uğur Şahin, Prof. Dr. Ali Koç, Prof. Dr. Halil İbrahim Erkovan ve Arş. Gör. Onur İleri’ın araştırmacı olduğu, “Zayıf Meraların Islahında Korunga ve Yoncanın Dondurma Ekimi İle Kullanılması” isimli proje kapsamında Eskişehir ili, Seyitgazi ilçesi, Aslanbeyli mahallesi mülki hudutlarında yer alan mera sahalarında, Ülke hayvancılığının gelişmesine ve ekonomisine katkı sağlamak, mera ıslahında maliyetleri düşürmek, meralarda verim ve kaliteyi artırmak amaçlarıyla 2018 yılında başlatılan arazi çalışmaları tamamlandı.

Proje kapsamında 2018 yılında tesis edilen deneme parsellerinde 2019, 2020 ve 2021 yıllarında mera vejetasyonunun çiçeklenme döneminde transect metoduyla botanik kompozisyon tespit edildi. 1x1 m büyüklükteki 63 adet deneme parselindeki bitkiler biçilerek yaş ve kuru ağırlıkları belirlendi. Ayrıca deneme parsellerinden alınan bitki örneklerinde Enstitü Müdürlüğümüz laboratuvarında Azot analizleri yapıldı.  

Yapılan arazi ve laboratuvar çalışmaları sonucunda elde edilen verilerin değerlendirilmesi, yorumlanması ve proje sonuç raporunun yazılması çalışmalarına başlandı. 


Yazdır