27.03.2023
Zayıf ve Orta Durumdaki İç Anadolu Bozkır Meraların Islahı Üzerine Araştırmalar İsimli Proje Sonuçlandı

Ülkemiz genelinde olduğu gibi İç Anadolu bozkır meraları aşırı otlatma baskısı nedeni ile tahrip edilmiştir. Tahrip olmuş bu meraların ıslahı, ülke ekonomisi ve sürdürülebilir gıda güvenliği açılarından büyük önem arz etmektedir.

Bu çalışma ile gübreleme veya tohumlama yöntemleri ile bozkırdaki zayıf ve orta durumdaki meraların ıslah edilebilirliğinin ortaya konulması ve en iyi ıslah yönteminin belirlenmesi amaçlanmıştır.

Proje, yarı kurak iklim koşullarının hâkim olduğu Eskişehir İli, Seyitgazi İlçesi, Aslanbeyli mahallesinde bulunan zayıf ve orta durumdaki meralarda yürütülmüş olup, gübrelemenin, herbisit uygulamasının, toprak işlemenin, farklı tür ve oranlardaki karışık ekimlerin mera verimi ile kalite özellikleri üzerindeki etkileri araştırılmıştır.

Elde edilen verilere göre; orta durumdaki meralarda uygun dozda gübrelemeyle 2,5 kat, zayıf meralarda ise toprak işleme + tohum ekimi ile yaklaşık 1,2 - 2 kat arasında verim ve kalite artışı sağlanabildiği ortaya konulmuştur.

Proje sonuçları İç Anadolu gibi yarı-kurak bölgelerde yapılacak mera ıslah çalışmalarına ışık tutacaktır.Yazdır