Şerit Komutlarını Atla
Ana içeriğe atla
08.05.2019
Bütün Çabamız Ormanlarımız İçin

Kayseri Orman Bölge Müdürlüğü Akdağmadeni Orman İşletme Müdürlüğü Kadıpınarı ve Akçakışla Orman İşletme Şefliklerinde yer alan yaklaşık 1000 hektarlık sahadaki sarıçamlarda yoğun kurumalar görülmesi üzerine, Kayseri Orman Bölge Müdürlüğünün talebiyle ilgili sahaları incelemek üzere bir komisyon oluşturulmuştur.

Bu komisyonda Enstitü Müdürlüğümüz mühendisi Dr. Mehmet SAYMAN da yer almıştır. 30 Nisan-2 Mayıs 2019 tarihleri arasında 3 gün süre ile her iki işletme şefliğinde kurumaların görüldüğü sahalarda gerekli incelemeler yapılmıştır. Kurumuş ve henüz kurumamış ağaçların kök bölgelerinde toprak çukurları açılarak, hem kök sistemi incelenmiş, hem de laboratuvarda analiz edilmek üzere toprak örnekleri alınmıştır.  Ayrıca yine bu ağaçlardan besin elementi içeriği ve beslenme durumunun tespiti için ibre örnekleri de alınmıştır. Gerek toprak gerekse ibrelerde yapılacak analizlerin sonuçları değerlendirilerek, raporlanacaktır.

Kuruyan ve kurumakta olan ağaçların kökleri üzerinde kararma ve çürümelerin olduğu ve bunların kök boğazından gövdeye doğru ilerlediği; ağaçlarda yaygın olarak ökse otu ile kabuk böceklerinin de bulunduğu tespit edilmiş olup, yapılan ilk gözlemlere göre “Arazi Tespit Tutanağı” hazırlanmıştır.  Arazide yapılan tespitler ilgili konu uzmanlarınca da değerlendirilip, toprak-ibre analiz sonuçları da göz önüne alınarak elde edilen veriler yorumlanarak, daha kapsamlı bir rapor hazırlanacaktır.​

Yazdır