14.05.2020
Biyoyakıt Tesisinden Elde Edilen Kompostun Fidan Gelişimine Etkisi Projesinde Çalışmalara Başlandı

Tarım ve Orman Bakanımız Sayın Dr. Bekir PAKDEMİRLİ’nin talimatları ve Orman Genel Müdürlüğünün 30.07.2018 tarih ve E.1602834 sayılı emirleri doğrultusunda, Eskişehir Orman Fidanlığında ve Alpu İlçesi Arıkaya Mahallesinde birer biyoyakıt tesisi kurulmuştur. Bu tesislerde bitkisel üretim artıkları kullanılarak, ısı enerjisi üretimi ve 18 aylık ayrışma süreci sonunda da kompost materyal temini amaçlanmıştır. Bu materyalin fidanlıklarda organik madde kaynağı olarak fidan üretiminde kullanılabileceği öngörülmüş olup, bu öngörü doğrultusunda Enstitümüzce geliştirilerek hazırlanan proje Genel Müdürlüğümüzce de onaylanarak hayata geçirilmiştir.

Proje yürütücülüğünü Dr. Mehmet SAYMAN’ın yaptığı “Biyoyakıt Tesisinden Elde Edilen Kompostun Fidan Gelişimine Etkisi (ESK-44 (1204)/2020-2022)” isimli proje kapsamında çalışmalara Eskişehir Orman Fidanlığında başlanmıştır. Biyoyakıt tesisinden elde edilen kompost materyal elenerek homojen hale getirildikten sonra bu materyalin farklı dozları fidan üretiminde kullanılan diğer harç materyalleri ile karıştırılarak tüp harçları hazırlanmıştır. Biri kontrol olmak üzere beş farklı uygulama için toplam 1260 adet polietilen tüp doldurularak, tesadüf parselleri deneme desenine göre 3 tekrarlı olarak fidan yastığına yerleştirilmiştir. Hazırlanan tüplere Ahırdağı Orijinli karaçam tohumları ekilip, kapatma materyali ile kapatılarak ilk sulama işlemi yapılmıştır. Bundan sonraki süreçte, 2 vejetasyon dönemi boyunca, fidanların gelişimleri takip edilerek, rutin bakım işlemleri yapılacaktır. Vejetasyon dönemi sonlarında ise fidanlarda morfolojik ölçümler yapılarak, proje tamamlandığında biyogübrenin fidan gelişimi üzerine etkisi ortaya konulacaktır.

Projenin meslek camiamıza ve ilgilenenlere faydalı olmasını dileriz. 


Yazdır