28.08.2020
İstanbul Orman Bölge Müdürlüğündeki Meşe Kurumaları Yerinde İncelendi

​​Genel Müdür Yardımcımız Sayın Hayati ÖZGÜR’ün şifai emirleri doğrultusunda, İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü, Şile Orman İşletme Müdürlüğü sınırları içerisinde kalan sapsız meşe ve macar meşesinden oluşan yaklaşık 650 ha büyüklüğündeki alanda meydana gelen kurumaların sebeplerinin araştırılması istenmiştir.

26.08.2020 tarihinde Enstitü Müdürlüğümüz, Marmara Ormancılık Araştırma Enstitüsü, İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Orman Fakültesi ve İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü temsilcilerinin katılımıyla kurumaların sebebinin araştırılmasına yönelik arazi çalışması gerçekleştirilmiştir. Bu arazi çalışmasına Enstitü Müdürlüğümüzden Dr. Mehmet SAYMAN ve Orman Y. Müh. Furkan ATALAR katılım sağlamıştır.

Yapılan arazi çalışmaları sonrasında Şile Orman İşletme Müdürlüğünde, katılımcılar tarafından meydana gelen meşe kurumalarının nedenleri ile ilgili çeşitli değerlendirilmeler yapılmıştır. Sahalardan alınan toprak ve bitki örnekleri incelenmiş olup, analiz edilmek üzere Enstitümüze getirilmiştir. Tüm katılımcı birimler tarafından raporlar hazırlandıktan sonra, İstanbul Orman Bölge Müdürlüğünde tüm paydaşların katılımı ile gerçekleştirilecek toplantıda, alınabilecek önlemler ve yapılacak çalışmalar karara bağlanacaktır.


Yazdır