05.08.2021
Meraların Karbon Stokları Belirleniyor

​Enstitü Müdürlüğümüz bünyesinde Biyolog Ali Törü tarafından yürütülen, Uğur Şahin, Arş. Gör. Dr. Onur İleri, Doç. Dr. Ş. Teoman Güner, Prof. Dr. Ali Koç ve Prof. Dr. Halil İbrahim Erkovan’ın araştırmacı olduğu, Eskişehir ili, Seyitgazi ilçesi, Aslanbeyli mahallesi mülki hudutlarında yer alan, zayıf-orta-iyi durumdaki mera sahalarında “Farklı Durumdaki Bozkır Meralarının Karbon Stoklarının ve Stoklarda Meydana Gelen Zamansal Değişimin Belirlenmesi” isimli projenin 2021 yılı arazi çalışmaları tamamlandı. 

Belirlenen mera sahalarında vejetasyon etüdü yapıldı. Zayıf-orta-iyi durumdaki her bir merada 15’er nokta belirlendi. Her noktada 50 cm x 50 cm büyüklüğündeki alan içerisinde mevcut bitkiler biçildi. Biçilen alan 30 cm derinlikte kazılarak bitki kökleri çıkarıldı. Biçilen bitki gövdeleri ve çıkarılan köklerin yaş ve kuru ağırlıkları tespit edildi. Alınan örnekler Enstitü Müdürlüğümüz laboratuvarına getirilerek karbon analizleri yapılmaya başlandı. 

Ayrıca, bitki örneği alınan noktalardan hacim silindiri kullanılarak 0-10 cm, 10-20 cm ve 20-30 cm derinlik kademelerinden bozulmamış toprak örnekleri alındı. Toprak örnekleri analiz edilmek üzere Enstitü Müdürlüğümüz laboratuvarına getirilerek analize alındı.​


Yazdır