03.09.2021
“Environmental Change and the Forest Fires (Değişen Çevre ve Orman Yangınları)” konulu Uluslararası konferansa Enstitü Müdürlüğümüzden Katılım Sağlandı

Avrupa Birliği Sivil Koruma (ECHO) tarafından desteklenen “İstanbul İçin Uzun Vadeli Orman Yangını Önleme Çerçevesinin Geliştirilmesi” isimli proje kapsamında, Orman Genel Müdürlüğünce düzenlenen, İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa’nın katkı sunduğu 04-05 Ağustos 2021 tarihlerinde çevrimiçi gerçekleştirilen “Environmental Change and the Forest Fires (Değişen Çevre ve Orman Yangınları)” konulu Uluslararası konferansa Enstitü Müdürlüğümüzden Dr. Mehmet SAYMAN ve Furkan ATALAR “Evaluation of the Effect of Soil Acidification and Aluminium Accumulation on Oak Forest in İstanbul (Toprak Asitleşmesi ve Alüminyum Birikiminin İstanbul’daki Meşe Ormanları Üzerindeki Etkisinin Değerlendirilmesi)” başlıklı sunumları ile katılım sağladılar.


Yazdır