21.09.2021
Manyezit Maden Sahalarının Ağaçlandırma Başarısının Artırılmasında Yeni Yaklaşımlar

Manyezit maden sahalarının toprak özelliklerinin kimyasal ve biyolojik yöntemlerle iyileştirilerek bitki yetiştirilmesi açısından alternatif yöntemlerin belirlenmesi amaçlanan, Enstitü Müdürlüğümüz bünyesinde Dr. Aliye Sepken KAPTANOĞLU tarafından yürütülen “Terk Edilmiş Manyezit Maden Sahalarının Kimyasal ve Biyolojik Yöntemlerle İyileştirilmesi” isimli araştırma projesinin arazi çalışmaları tamamlandı.

2017-2021 yılları arasında yapılan arazi çalışmaları sonucunda deneme parsellerindeki gelişme durumlarını gözlemlemek üzere Enstitü Müdürü Cezmi Özel, Eskişehir Orman Fidanlık Müdürü İzzet Bolatkıran, Enstitü Müdür Yardımcısı Özgür Kiracıoğlu, Toprak Koruma ve Havza Islahı Araştırmaları Başmühendis V. Uğur Şahin ve proje yürütücüsü Dr. Aliye Sepken Kaptanoğlu tarafından deneme parsellerinde inceleme ve değerlendirmeler yapıldı.

Proje kapsamında rastlantısal olarak 3 blokta 35’er adet deneme parselleri oluşturuldu. Deneme parsellerinden toprak örnekleri alınarak Enstitü Müdürlüğümüz laboratuvarlarında pH, kireç, tekstür, tuzluluk, organik karbon, sodyum, kalsiyum, magnezyum, potasyum analizleri ve gravimetrik yöntemle hacim ağırlığı, tarla kapasitesi, solma noktası ve yarayışlı rutubet tespitleri yapıldı. Deneme parsellerinde farklı dozlarda Jips, yanmış hayvan gübresi ve kükürt uygulamaları yapıldı. 2017 yılı sonbaharında karaçam, sedir, yalancı akasya dikimleri ve korunga ekimi yapıldı. Deneme sahalarının etrafı dikenli tel ile ihata edildi. 2020 yılında parseller arasındaki uygulama farklılıklarının biyolojik toprak özellikleri bakımından değerlendirilmesi için deneme parsellerinden toprak örnekleri alındı ve uygulamaların tür bazında fidan gelişimine etkileri ölçümlendi.

2022 yılı Araştırma İhtisas Grupları Toplantısında sunulmak üzere, yapılan çalışmalar, ölçü ve tespitler doğrultusunda proje sonuç raporu yazılmaya başlandı. 


Yazdır