06.04.2022
HUMUSA VE GÜBREYE ALTERNATİF KOMPOST MALZEME

“Sıfır Atık Yaklaşımı" çerçevesinde Eskişehir Orman Fidanlığında ısı enerjisi üretmek amacıyla, dal, yaprak ve ot gibi organik artıklarla bir kompost oluşturma (biyoyakıt) ünitesi kuruldu. Çok amaçlı bu tesisisde kompostlaşma sürecinde (18-20 ay) ortaya çıkan ısı enerjisinden seraların ısıtılmasında faydalanılırken, son ürün olarak elde edilen olgunlaşmış kompost materyal Enstitümüz bünyesinde Dr. Mehmet SAYMAN tarafından yürütülen ESK-44 (1204)/2020-2022 nolu ve “Biyoyakıt Tesisinden Elde Edilen Kompostun Fidan Gelişimi Üzerine Etkisi" isimli proje kapsamında fidan tüp harçlarında orman humusu ve hayvan gübresine alternatif olarak kullanıldı.

2020 yılı Mayıs ayında fidan tüp harçlarında orman humusu ve hayvan gübresine alternatif olarak kompost kullanılarak yetiştirilen ve 2+0 yaşa ulaşmış karaçam fidanlarının kalite özelliklerini gösteren morfolojik ölçümleri yapılarak kompost materyalin fidanların beslenmesi üzerindeki etkilerini belirleyebilmek amacıyla alınan kök, gövde ve ibre örneklerinin laboratuvarda analizlerine başlandı.

Kompost materyalin farklı dozlarının Eskişehir Orman Fidanlığında kullanılan klasik tüp harcına göre fidan kalitesini olumlu yönde etkilediği gözlemlendi.

2022 yılı içerisinde çalışmanın sonuçlarının alınması ve Sonuç Raporunun yazılması hedeflendi.Yazdır