28.07.2022
Eskişehir Orman Fidanlığında Tüplü Sedir Fidanı Üretiminde Solucan Gübresi Kullanımı

Orman Genel Müdürlüğü, Fidanlık ve Tohum İşleri Dairesi Başkanlığı'nın 19.12.2017 tarihli E.2471207 sayılı resmi yazıları ile son yıllarda fidancılık sektöründe bitki beslenmesi konusunda sıkça bahsi geçen solucan gübresinin yastıkta ve tüplü fidan üretiminde harç materyali olarak farklı oranlarda kullanılmasının araştırılması ve sonuçlarının raporlanması talep edildi.

Bu talep  doğrultusunda, Enstitü Müdürlüğümüz Toprak Araştırmaları Başmühendisi Dr. Nejat ÇELİK tarafından  ESK-38 (1203)/2018-20221 nolu ve “Solucan Gübresi Kullanımının Tüplü Sedir (Cedrus libani A. Rich.) Fidanlarının Gelişimine Etkisi (Eskişehir Fidanlık Örneği)" isimli proje sonuçlandırıldı.

Bu çalışma ile, solucan gübresinin orman fidanlıklarında kullanım olanakları ve fidan kalitesi üzerindeki etkisi ile ilgili uygulama birimlerine ve araştırmacılara sunulacak bilgiler üretilmiştir.

Eskişehir Orman Fidanlığı koşullarında (2+0) sedir fidanı üretiminde kullanılan tüp harcına %40 oranında solucan gübresi ilave edilmesinin kaliteli fidan üretimi için faydalı olacağı tespit edilmiştir. Böylece, orman fidanlıklarında tüplü fidan üretiminde kullanılan organik maddelere (hayvan gübresi ve humus) alternatif olarak solucan gübresinin de kullanılabileceği ortaya konulmuştur.



Yazdır