03.01.2023
Aralamaların Karbon Stoklarına Etkisi projesinde ilk 5 yıllık arazi çalışmaları tamamlandı

​Karaçam (Pinus nigra Arn. subsp. pallasiana (Lamb.) Holmboe) ağaçlandırma alanlarında farklı şiddetteki aralamaların bitkisel kütle, toprak ve ölü örtü karbon stoklarına etkisini belirlemek maksadıyla Enstitü Müdürlüğümüz bünyesinde Orman Mühendisi Abdullah SARIMEHMETOĞLU tarafından yürütülen “Karaçam Ağaçlandırmalarında Aralamaların Karbon Stoklarına Etkisi" projesinin ilk 5 yıllık arazi çalışmaları tamamlandı.

Afyonkarahisar İli, Sandıklı İlçesi, Akdağ Tabiat Parkı sınırlarında bulunan deneme alanında yürütülen çalışmada toprak ve ölü örtü örneklemesi, çap-boy ölçümleri tamamlandı. Elde edilen veriler ışığında 2023 yılında ara sonuç raporu yazılacaktır.

Bu proje ile karaçam ağaçlandırma sahalarında en fazla karbon birikiminin sağlandığı aralama şiddeti belirlenerek, ormanların karbon depolama amaçlı işletilmesine katkı sağlanacaktır.

Yazdır