24.01.2023
Farklı Yetişme Ortamlarındaki Karaçam Ağaçlandırmalarında Dikim Aralık Mesafesinin Toprak Özelliklerine ve Büyümeye Etkisi

“Farklı Yetişme Ortamlarındaki Karaçam Ağaçlandırmalarında Dikim Aralık Mesafesinin Toprak Özelliklerine ve Büyümeye Etkisi" projesi kapsamında 2013 yılında Kütahya ve Afyonkarahisar'da tesis edilen deneme sahalarında 10. yıl ölçümleri yapıldı.

Karaçam ile yapılacak ağaçlandırmalarda birim alanda en iyi gelişimin sağla aralık-mesafeyi tespit etmeyi amaçlayan 2013 de başlayıp 2032 de sonuçlanacak proje ile ilgili Kütahya'da 1 adet, Afyonkarahisar'da 5 adet olmak üzere toplam 6 adet deneme sahasında kurulan 2x1m, 3x1m, 3x1,5m, 3x2m, 3x3m dikim aralık mesafelerinin çap ve boy gelişimine etkisini tespit edebilmek için her işlemde bulunan 50 adet fidanın 3 tekrarlı olarak ölçümleri yapıldı. Her işlemin toprak özelliklerine etkisini belirleyebilmek için yine her işlemden toprak ve ölü örtü örnekleri alındı.

Bu dönem içerisinde yapılan ölçümler ve tespitler neticesinde 10. yıl ara sonucu olarak karaçam ağaçlandırmalarında en iyi boy gelişiminin eğimli alanlardaki 2x1m aralık mesafede dikilen fidanlarda elde edildiği değerlendirilmektedir.

 Yapılan ölçümler, toprak ve ölü örtü analizleri doğrultusunda 2023 yılında ara sonuç raporu yazılacaktır.  Yazdır