16.03.2023
Enstitü Müdürlüğümüzde Laboratuvar Teknikleri Eğitimi Düzenlendi


2023 yılı Hizmet İç Eğitim Programı kapsamında 06-10/03/2023 tarihleri arasında Enstitü Müdürlüğümüz Laboratuvarlarında laboratuvar teknikleri konusunda eğitim düzenlendi. Hizmet içi eğitime laboratuvar personelleri ve ilgili teknik elemanlar katıldı.

İş güvenliği, laboratuvar malzemeleri, analizler için gerekli cihazların tanıtımı, toprak-bitki örneklerinin ve çözeltilerin analizler için hazırlanması konularında teorik ve uygulamalı eğitim verildi. Hazırlanan program kapsamında, etüt-proje ve ağaçlandırma çalışmaları için Enstitü Müdürlüğümüzden en çok talep edilen toprak reaksiyonu (pH), toprak tuzluluğu (EC), tekstür (kum, kil, toz yüzdesi), kireç miktarı ve organik madde analizleri uygulamalı olarak yapıldı.  Yazdır