Şerit Komutlarını Atla
Ana içeriğe atla
03.05.2017
Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğünce Düzenlenen Seminerlere Katılım Sağladık

Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğünce, 11 – 14 Nisan 2017 tarihleri arasında Afyonkarahisar’da “Etüd Proje Fizibilite Eğitimi” Konulu Hizmet İçi Eğitim Programı ile 25-28 Nisan 2017 tarihleri arasında Elazığ- Malatya İllerinde “Erozyon, Sel ve Heyelan Projeleri" konulu hizmet içi eğitim programı düzenlenmiştir.

ÇEM Genel Müdürü Hanifi AVCI’nın da katıldığı eğitim programlarına Enstitü Müdürlüğümüzden Toprak Araştırmaları Başmühendisi Dr. Nejat ÇELİK eğitici olarak katılmıştır.

Eğitimlerde “Toprak Tahlil Sonuçlarının Değerlendirilmesi” ve “Anakayaların Toprak Verme Özellikleri ve Ağaçlandırma Açısından Yorumlanması “ adlı sözlü sunumlar gerçekleştirilmiştir.

Her iki seminerde de arazi uygulaması yapılarak açılan toprak profilleri “Arazinin Etüt Edilmesi ve Yetişme Ortamının Değerlendirilmesi” konu başlığı altında ele alınarak, incelenmiştir. Toprak etüdünün aşamaları, fizyolojik ve mutlak derinliğin ne olduğu, toprağı tanımanın ilk aşaması olan elle muayene katılımcılara uygulamalı olarak anlatılmıştır. Ayrıca toprak profilinin açıldığı bölgenin yetişme ortamı özellikleri ve anakayalarla ilgili genel bilgiler verilerek, yamaç ve oyuntu ıslahı yapılarında da incelemelerde bulunulmuştur. 


Yazdır