Şerit Komutlarını Atla
Ana içeriğe atla
17.10.2017
“Terk Edilmiş Manyezit Maden Sahalarının Kimyasal ve Biyolojik Yöntemlerle İyileştirilmesi” Projesinde Arazi Çalışmalarına Başlandı

​​Terk edilmiş maden sahaları olumsuz görüntülerinin dışında önemli çevresel sorunlara neden olmaktadır. Bu nedenle ekosistemin işlevinin ve topluma hizmet devamlılığının sağlanabilmesi için bu sahaların geri kazanılması gerekmektedir. Fakat geri kazanımda uygulanan yöntemler, işletmenin özellikleri, bölgenin jeolojik, toprak, iklim gibi birçok özelliklerinin etkileşimi altındadır.

Bu çalışma ile Eskişehir yöresinde bulunan terk edilmiş manyezit sahalarının toprak özelliklerinin bitki yetiştirilmesi açısından geri kazanılmasına yardımcı olacak alternatif yöntemlerin belirlenmesi amaçlanmıştır.  Proje iki aşamadan oluşmaktadır: Birinci aşama jips, kükürt ve yanmış hayvan gübresi kullanılarak toprak değişkenlerinin düzenlenmesi, ikinci aşama ise uygulama yapılan sahalara bitki örtüsünün getirilmesidir. Sahayı bitkilendirmede ibrelilerden karaçam ve sedirin yanı sıra, azot bağlayıcı türlerden yer örtücü olarak korunga, yapraklılardan ise yalancı akasya kullanılacaktır.


Yazdır