Şerit Komutlarını Atla
Ana içeriğe atla
22.11.2017
Enstitü Müdürlüğümüzün 2017 Yılı Teknik Kurul Toplantısı Yapıldı

Orman Toprak ve Ekoloji Araştırmaları Enstitüsü Müdürlüğünün,  2017 Yılı Çalışma Raporu ve 2017 Yılı Çalışma Programının görüşüldüğü, Olağan Teknik Kurul Toplantısı,  21 Kasım 2017 günü Enstitümüz Dr. A. İhsan EFEOĞLU Konferans salonunda yapıldı.

Toplantıya, Eskişehir Orman Bölge Müdürü Recep TEMEL, Süleyman Demirel Üniversitesi Orman Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kürşad ÖZKAN, Bursa Teknik Üniversitesi Orman Fakültesi Öğretim Üyelerinden Prof. Dr. Emin UĞURLU, Yrd. Doç. Dr. Salih PARLAK, Anadolu Üniversitesi Eczacılık Fakültesinden Prof. Dr. Temel ÖZEK, Doç. Dr. Gülmira ÖZEK, OGM Ağaçlandırma Daire Başkan Yardımcısı Ahmet YALVAÇ ile şube müdürleri Nuran KARAÇORLU, İlhan Sıddık SÖZERİ, Salih DEMİREL,   Konya, Kütahya, Eskişehir Orman Bölge Müdürlüğü Şube Müdürleri ve mühendisleri ile Enstitü Müdürlüğümüz teknik personeli katıldı.   

Saygı duruşu ve İstiklal Marşının ardından açılış konuşmasını yapan Enstitü Müdürü Dr. Ş. Teoman GÜNER, Enstitü Müdürlüğünün 2017 yılı faaliyetleri ve proje çalışmalarını tanıtan bir de sunum yaptı. Ardından Eskişehir Orman Bölge Müdürü Recep TEMEL, ormancılık çalışmalarının AR-GE çalışmaları ile daha da güçlendiğine vurgu yaparak, bakanlığımız birimleri arasındaki iş birliğinin önemini vurgulayan bir konuşma yaptı. 

Uygulamacı birimlerin araştırılmasını talep ettikleri konulara ait görüşlerinin alınmasının ardından,  2017 yılında sonuçlandırılan projelerin sonuç raporları ile 2018 yılı için hazırlanan yeni projeler sunuldu.

Sonuçlandırılan Projeler:

1-Toros Sediri (Cedrus libani A. Rich.)’nde Yetiştirme Sıklığının Önemli Morfolojik Fidan Özellikleri, Beslenme Durumu ve Arazi Başarısına Etkisi

2-Türkmen Dağı’nda Bazı Odun Dışı Orman Ürünlerinin Potansiyel Dağılım Haritaları

3-Kekik ve Dağ Çayı Adıyla Toplanan Üç Aromatik Bitkinin (Sideritis condensata, S. pisidica ve Origanum minutiflorum) Uçucu Yağ Miktarı ile Yetişme Ortamı Özellikleri Arasındaki İlişkiler

Yeni Hazırlanan Projeler; 

1-İç Anadolu Bölgesindeki Sedir ve Karaçam Ağaçlandırmalarında, Yetişme Ortamı Özelliklerine Göre Farklı Fidan Tipi ve Dikim Zamanı Uygulamalarının Ağaçlandırma Başarısına Etkisi

2-Kızılçam (Pinus brutia Ten.)  Endüstriyel Plantasyonlarında Uygun Saha Seçiminin Belirlenmesi

3-Karaçam Ağaçlandırmalarında Aralamaların Karbon Stoklarına Etkisi

4-Zayıf Durumdaki Bozkır Meralarının Islahında Dondurma Ekimi Yönteminin Kullanılması

5-Tepe Çökmesi Aşamasındaki Kasnak Meşesi Meşcerelerinin Tohum Kökenli Gençleştirme Olanakları

6-Orman Fidanlıklarımızda Tüp Harcı Materyalinde (Karaçam) “Solucan gübresi” Kullanım Olanaklarının Araştırılması

Katılımcıların fikir ve eleştirileri de alınarak,  enstitü çalışmalarından uygulamacı birimlerin ne şekilde faydalanabileceği konularına da özellikle yer verildi.

Enstitü Müdürlüğü tarafından halen yürütülmekte olan 15 adet proje ile ilgili görüşlerin alınmasının ardından genel bir değerlendirme yapılarak, 2017 Yılı Olağan Teknik Kurul Toplantısının ülkemiz ormancılığına hayırlı olması temennileriyle toplantı sona erdi.​​


Yazdır