Şerit Komutlarını Atla
Ana içeriğe atla
12.04.2018
Kayın Ormanlarında Dökülme ve Karbon Birikimi Hesaplanıyor

Enstitü Müdürlüğümüzün “Kayın Meşcerelerinde Döküntü Miktarı ve Karbon İçeriğinin Belirlenmesi” projesine 2017 yılında başlanmış olup, 2020 yılında tamamlanması hedeflenmektedir.

Enerji üretimi, ısınma, ulaşım gibi "yakmaya" dayanan insan faaliyetleri atmosferde "sera gazlarının" birikimine, dolayısıyla da küresel ısınmaya yol açmaktadır. Sera gazlarını oluşturan gazlardan özellikle karbondioksitin (CO2) atmosferdeki miktarının artışı, olumsuz etkiye neden olmaktadır.

Küresel iklim değişimi etkilerinin azaltılmasına yönelik olarak yapılan uluslararası anlaşmalar ülkelere karbon emisyonlarını ve karbon yutaklarını bildirme yükümlülüğü getirmiştir. Ülkemiz de, taraf olduğu anlaşmalar gereğince, ulusal bildirimlerde bulunmaktadır.

Dökülme ile toprağa karbon girişinin belirlenmesi, yıllık karbon birikiminin hesaplanmasında önemli bir yere sahiptir. Karbon birikimine ilişkin hesaplamaların yapılması ve karbon döngüsünün anlaşılması için veri üretilmesi gerekmektedir. Projemizin konusunun seçilme nedeni bu ihtiyaçtan kaynaklanmaktadır.

Çalışma, Bursa Orman Bölge Müdürlüğü, İnegöl Orman İşletme Müdürlüğü, Oylat ve Tahtaköprü Orman İşletme Şefliklerinin sınırlarında yer alan saf kayın meşcerelerinde yürütülmektedir.

Projede belirlenen örnek alanlarda kurulan kapanlar yardımıyla, kayın meşceresi döküntü materyali (dal, kabuk, yaprak ve diğer) toplanıp, Enstitü Müdürlüğümüz Laboratuvarında analiz edilerek, karbon içeriği belirlenecektir.​


Yazdır