Şerit Komutlarını Atla
Ana içeriğe atla
  
  
  
  
Anadolu karaçamı meşcerelerinde uygulanan ilk aralamaların ekofizyolojik etkileri - 2012.pdf
  
20129.6.2016 14:13
Classification and phytogeographical differentiation of oriental beech forests in Turkey and Bulgaria.url
  
201224.6.2014 15:18
Yetiştirme Sıklığının Anadolu Karaçamı Fidanlarının Dikim Başarısına Etkisi - 2012.pdf
  
201224.6.2014 10:24
İç Anadolu Bölgesi’nde Anadolu Karaçamının Verimli Olabileceği Potansiyel Alanların Odunsu Gösterge Türleri - 2011.pdf
  
201124.6.2014 10:23
Sarıçam ormanlarının verimliliği ile vejetasyon ve tür çeşitliliği arasındaki ilişkiler -Türkmen Dağı örneği -2011.pdf
  
201124.6.2014 15:19
Impacts of repeated timber skidding on the chemical properties of topsoil, herbaceous cover and forest floor in an eastern.pdf
  
201024.6.2014 15:04
Sulphur Pollution and its Impact Dependency on the Altitude in the West Anatolian Scots Pine Forest. Ekoloji.pdf
  
201024.6.2014 15:06
Predicting soil and forest floor carbon stocks in Western Anatolian Scots pine stands.url
  
200926.6.2014 11:01
Türkiye’deki Karaçam Ağaçlandırmalarının Verimlilik Modellemesi.pdf
  
200914.5.2015 16:08
The effects of the lead (PbCl2) on mitotic cell division of Anatolian Black Pine, Biodicon.pdf
  
200824.6.2014 15:08
Chemical characteristics of the surface soil, herbaceous cover and organic layer of a compacted skid road in a fir forest.txt
  
200724.6.2014 15:42
Effects of Timber skidding on chemical characteristics of herbaceous cover, forest floor and topsoil on skidroad in an oak.txt
  
200724.6.2014 15:28
Sarıçam-Karaçam Doğal Gençleştirme Sahalarında Bazı Tespitler- Sündiken Dağları.pdf
  
200724.6.2014 15:11
Afyon Orman İşletme Müdürlüğü Anadolu Karaçamı Meşcerelerindeki Doğal Gençleştirme Çalışmalarının Değerlendirilmesi.pdf
  
200124.6.2014 15:17
Isparta Orman Bölge Müdürlüğü Alçak Zon Alanlarında Doğal Gençleştirme Takviminin Belirlenmesi-Orman Mühendisliği Dergisi.pdf
  
200124.6.2014 15:15